گزارش ژوژمان پایان دوره «الگو و دوخت پوشاک زنانه (نازک دوزی)»

گزارش ژوژمان پایان دوره «الگو و دوخت پوشاک زنانه (نازک دوزی)»

دوشنبه 16 اردیبهشت 98

هنرجویان این دوره، بر اساس مهارت‌های کسب شده توانستند آثار نهایی خود را به معرض نمایش بگذارند. از مدل‌های ارائه شده در این ژوژمان می توان به کالکشن شنل، مانتو، دامن و مدل‌های اسپیرال اشاره کرد. لباس‌های مورد نظر از جهت جنس پارچه، رنگ یا مدل با هم در تناسب بوده و بدین شکل تحت عنوان کالکشن طراحی و ارائه شدند.  به گفته مدرس دوره، اغلب هنرجویان این دوره بدون هیچگونه تجربه‌ای در این زمینه آموزش خود را آغاز کردند، با الگوهای پایه و مادر آشنا شدند و همزمان با فراگیری طراحی الگو، فرایند دوخت را آغاز نمودند. هنرجویان این دوره در نهایت به توانایی طراحی الگو و دوخت مدل‌های مختلف مانتو، دامن، بلوز و پیراهن رسیدند.از نکات حائز اهمیت این ژوژمان می‌توان به تنوع آثار هنرجویان اشاره کرد. همچنین مدرس دوره –ماندانا درخشانفر- به طرح درس مناسب دوره، آموزش موازی الگوسازی و دوخت و امکانات موجود در مدرسه فشن اینورس به عنوان علل موفقیت این دوره اشاره کرد. 
لازم به ذکر است که این ژوژمان تا روز چهارشنبه 18 اردیبهشت بر قرار است. 


جهت آشنایی بیشتر با این دوره، صفحه اختصاصی دوره الگو و دوخت پوشاک زنانه (نازک دوزی) را ملاحظه فرمایید.