گزارش کارگاه «سینما بیرون از سینما - فیلم Shoplifters 2018»

گزارش کارگاه «سینما بیرون از سینما - فیلم Shoplifters 2018»

یکشنبه 27 مرداد 98

گزارش رویداد سینما بیرون از سینما

کارگاه «سینما بیرون از سینما» روز پنج‌شنبه 24 مرداد، با یاسر هدایتی در مدرسه اینورس برگزار شد.


یاسر هدایتی این رویداد را با توضیحاتی در مورد ویژگی‌ها، جوایز، حواشی و افتخارات فیلم آغاز کرد. که باعث ایجاد شناخت بهتر و نگاه‌‌ هدفمند در تماشای فیلم شد. در ادامه با مطرح کردن پرسش‌هایی چون؛ خانواده چیست، تعامل افراد در خانواد بر چه اساسی است، خانواده با اصالت چه رابطه‌ای دارد و جایگاه خانواده در دنیای امروز چیست، مخاطبان را به چالش کشیده و ذهن‌ آنها را آماده‌ی تماشای فیلم می‌کند.پس از نمایش فیلم، مباحث با این پرسش آغاز شدند که؛ «فیلم در مورد چه موضوعی بود؟» شرکت‌کنندگان  در پاسخ به این سوال، جواب‌هایی چون خانواده، تنهایی، تضاد اجتماعی و فقر را مطرح کردند. با مطرح شدن این جواب‌ها یاسر هدایتی صحبت‌های خود را با توضیحاتی در مورد هیروکازو کورئیدا کارگردان فیلم آغاز کرد و دیدگاه او نسبت به تعریف از خانواده را بیان کرد. پس از آن مباحث فلسفی در مورد خانواده، از نگاه ادیان مختلف نسبت به آن تا بررسی جایگاه فعلی در دنیای مدرن امروز، مطرح شد. با بیان این مباحث علت‌ تعامل هر شخصیت و عوامل اثرگذار در ارتباط آن با یکدیگر افراد خانواده مشخص شده و تعریف تازه‌ای از احساس نیاز آنها شکل گرفت.در ادامه یاسر هدایتی از شرکت‌کنندگاه سوال کرد که اگر قرار بود جای یکی از شخصیت‌های فیلم باشید کدام شخصیت را انتخاب می‌کردید و کدام سکانس فیلم از نظر شما خیلی برجسته بود. پس از آن دو روایت از خانواده مطرح شد: اول نگاه فيكسيستی هست كه می‌توان به آن رابطه قدسی هم گفت، مانند آدم و حوا كه دو فرزند داشتن و يك خانواده ايده آل را شکل می‌دادند و دومی نگاه به خانواده در دوره پيشا انقلاب یا كشاورزی است، كه به دلیل نياز به نیروی کار انسانی و ارتباط مستقیم آن با اقتصاد خانواده به فرزندان زياد و بخصوص فرزند پسر بیشتر نیاز داشتند که آن را يك خانواده ايده آل در نظر بگیرند. در اين نوع از خانواده وارث وجود داشته و فرزندان به وارث تعلق داشتند. پس از آن به شکسته شدن سنت‌های اخلاقی در دوره‌ی مدرن اشاره کرد و تاثیرات آن بر روی خانواده را توضیح داد.در آخر با مطرح کردن این سوال که «آيا خانواده يك مفهوم برساخته یا راه حلی برای فرار از ترس، گریز از تنهايی، پيری و تنها ماندن است؟» ذهن مخاطبان را به چالش کشیده و مسیری برای تفکر بیشتر را به‌‌وجود آورد.با توضیح این مباحث و مشارکت شرکت‌کنندگان درون‌مایه فیلم مشخص شده و افراد به شناخت بهتری از فیلم و موضوعاتی که محتوای اصلی فیلم بوده دست‌پیدا کردند.