Inverse School Affiliate Program

Inverse School Affiliate Program

چهارشنبه 7 مهر 0

ما می‌خواهیم از این به بعد به صورت Affiliation با شما همکاری کنیم. برنامه Affiliate اینورس به این صورت است که شما می‌توانید به ما ایمیل بزنید و در صورت انتخاب شدن یک لینک کد تخفیف اختصاصی دریافت کنید. شما این لینک را به مخاطبین خود به شکل  CTAمعرفی می‌کنید و در صورت استفاده شدن این لینک، شما نیز سود می‌برید.


اگر اینفلوئنسر هستید و یا دوست دارید در این پروژه شرکت کنید به ما یک ایمیل بزنید و علاقه‌مندی‌تان به شروع این همکاری با مدرسه اینورس را اعلام کنید تا اطلاعات بیشتری در اختیارتان بگذاریم.


affiliation@inverseschool.com