چالش Character Design Reference

چالش Character Design Reference

یکشنبه 27 بهمن 98

 جامعه Character Design Reference هر ماه چالشی در زمینه هنرهای دیجیتال برگزار می‌کند. که این چالش هر ماه تِم، قوانین و جوایز خاص خود را دارد.


برای کسب اطلاعات بیش‌تر درباره چالش این ماه به وب‌سایت character design reference مراجعه کنید.