بهترین فرصت برای ثبت‌نام در هفته هنرهای دیجیتال اینورس

بهترین فرصت برای ثبت‌نام در هفته هنرهای دیجیتال اینورس

یکشنبه 26 خرداد 98

تا هفته هنرهای دیجیتال اینورس، کمتر از سه هفته زمان باقی است و شور و شوق ما هر لحظه بیشتر می‌شود؛ چون می‌دانیم قرار است مسیرهای فراوانی مشخص شود و افراد بسیاری توانمند.
ما از اهمیت آشنایی و ارتباط هنرجویان با بازار کار حرفه‌ای آگاهیم و این رویداد را طراحی کرده‌ایم تا پرکننده این خلاء باشد. برای همین شرایطی مهیا کردیم تا ثبت‌نام برای هنرجویان مدرسه اینورس راحت‌تر باشد.


ما، ویژه هنرجویان مدرسه اینورس برای شرکت در هفته هنرهای دیجیتال، تخفیف‌هایی در نظر گرفته‌ایم. کافی است هنگام ثبت‌نام در بخش گزارش پرداخت، کد زیر را وارد کنید تا خرید شما شامل تخفیف شود.


فقط توجه کنید که مهلت استفاده از این تخفیف، ده روز است.


40 درصد تخفیف برای ثبت‌نام بیست نفر اول
30 درصد تخفیف برای ثبت‌نام بیست نفر دوم
21 درصد تخفیف برای ثبت‌نام پس از آن


کد تخفیف: inverseidaw


همچنین تخفیف مورد نظر برای هنرجویانی که پیش از این اقدام به ثبت‌نام نموده‌اند نیز لحاظ خواهد شد و مبلغ مورد نظر به کیف پول حساب کاربری این هنرجویان واریز خواهد شد.