چالش بین‌ المللی طراحی آیکون غذا

چالش بین‌ المللی طراحی آیکون غذا

سه شنبه 30 دی 99

از دسامبر ۲۰۲۰، شرکت‌های Adobe، The Lexicon، Noun Project و AIGA میزبان مجموعه‌ای از پنج چالش ‌ماهانه هستند که در آن از طراحان دعوت می‌شود تا یک زبان آیکونوگرافیِ مشترک، منبع‌باز و بدون حق امتیاز برای غذا توسعه دهند تا در اجلاس سیستم‌های غذایی سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ رونمایی شود.


هدف پروژه این است که کمک کند تا بین تمام افراد در سیستم‌های غذایی مختلف از سراسر جهان، تفاهم بیشتری ایجاد شود. این افراد شامل کسانی است که غذا را پروش داده، آماده کرده، به فروش رسانده و آن را مصرف می‌کنند. زبان‌های بصری به مردم کمک می‌کنند تا به صورت جهانی‌تر، فراتر از مرزها، زبان‌ها و پیش‌زمینه‌ها، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.


مجموعه‌ای از پنج چالش ماهانه با تمرکز بر تنوع زراعی، تغییرات آب و هوا، پسماند غذا، گیاهان و پروتئین‌ها، اقتصاد چرخشی غذا، عدالت غذایی، حسابداری هزینه‌ی واقعی و کشاورزی احیاکننده برگزار می‌شود. مالکیت تمام کارها برای شرکت‌کنندگان محفوظ خواهد بود.


این چالش، هزینه‌ی ورودی ندارد.شرایط لازم:

شرکت در این مسابقه در سراسر جهان برای تمام کسانی که تا تاریخ اتمام چالش (۲۶ بهمن)، سنشان حداقل ۱۸ سال باشد، آزاد است.


جایزه:

آثار منتخب نهایی به صورت عمومی در اجلاس سیستم‌های غذایی سازمان ملل در سال ۲۰۲۱ منتشر شده و سپس به صورت دائمی در The Noun Project به عنوان یک منبع رایگان برای استفاده‌ی عموم، قرار می‌گیرد.

برای شرکت در این فراخوان به سایت ourfood world مراجعه کنید.