گزارش کارگاه 2 روزه «حرفه موشن دیزاین»

گزارش کارگاه 2 روزه «حرفه موشن دیزاین»

جمعه 20 دی 98

کارگاه 2روزه «حرفه موشن دیزاین» در روزهای پنجشنبه و جمعه 12 و 13 دی با حضور مجید یوسف‌زاده در مدرسه اینورس برگزار شد.در این کارگاه، حیطه موشن‌گرافیک به عنوان یک حرفه مورد بررسی قرار گرفت. مجید یوسف‌زاده پس از معرفی خود، سوابق کاری و تجربیات هنری‌اش در زمینه موشن‌گرافیک، بحث خود را درباره این حیطه آغاز کرد. او از امکانات و ویژگی‌های موشن‌گرافیک و توجه ویژه مخاطب به آن صحبت کرد. روز اول کارگاه به موضوعاتی چون، چالش‌های اجرایی موشن‌گرافیک، چالش‌های تیمی، چالشهای مشتری، چالش‌های پس از اجرای کار و آرشیو پرداخته شد. 


در ابتدای روز اول کارگاه، شرکت‌کنندگان کارگاه زمینه فعالیت و دلیل حضورشان در این کارگاه را توضیح دادند؛ این موضوع کمک کرد تا مباحث مورد بحث در کارگاه مصادف با پیشینه شرکت‌کنندگان تنظیم شود.

ارائه‌کننده کارگاه، درباره رشد سریع موشن‌گرافیک و علاقه روزافزون به آن اشاره کرده و توضیحاتی را در این باره ارائه داد. پس از آن شباهت‌ها و تفاوت‌های انیمیشن و موشن‌گرافیک شرح داده شد. 


در مرحله بعد چندین کار نمایش داده شد و درباره آن‌ها با شرکت‌کنندگان صحبت شد. نمایش این کارها به شرکت‌کنندگان کمک کرد با مفاهیم اولیه موشن‌گرافیک آشنا شده و شناخت مناسبی از آن بدست آورند.

پس از آن درباره نقش‌ها و موقعیت‌های شغلی در تولید یک پروژه موشن‌گرافیک صحبت شد. و بعد بحث و صحبت درباره ایده‌پردازی آغاز شده و تا پایان این روز ادامه داشت.در روز دوم هنرجویان ایده‌های خود برای موشن‌گرافیک را با ارائه‌کننده به اشتراک گذاشته و آن‌ها را نهایی کردند. 

پس از آن، طبق برنامه کارگاه، ایده‌های نهایی شده در چارچوب تیم‌ها و گروه‌های تولید به اجرا درآمدند. در این کارگاه، گروه‌ها با توجه به تنوع تخصص شرکت‌کنندگان تشکیل شده و هر فرد مسئولیت یک بخش از پروژه را بر عهده داشت. در حین کار، افراد هرچه بیش‌تر با شرایط کار در حرفه موشن‌دیزاین در چارچوب پروژه‌های واقعی آشنا شده و زیر و بم‌ها و نکات کلیدی در خصوص انجام پروژه و گرفتن آن را به صورت تجربی آموختند.