همکاری مدرسه اینورس با اسنپ! شروع شد!

همکاری مدرسه اینورس با اسنپ! شروع شد!

شنبه 23 بهمن 0

از این به بعد شما می‌توانید با استفاده از امکانات و خدمات سوپراپلیکیشن اسنپ!، روی دوره‌های آنلاین اینورس تخفیف بگیرید.

برای گرفتن کد تخفیف مدرسه آنلاین اینورس از سوپراپلیکیشن اسنپ! مراحل زیر را طی کنید. 

شما با هر بار استفاده از خدمات سوپراپلیکیشن اسنپ! امتیاز دریافت می‌کنید. امتیازهای شما در بخش اسنپ! کلاب ثبت می‌شوند. 

شما می‌توانید از امتیازهای اسنپ! کلاب برای گرفتن کد تخفیف مدرسه آنلاین اینورس استفاده کنید.

کافی‌ست وارد سوپراپلیکیشن اسنپ! شوید، به بخش اسنپ! کلاب بروید و مدرسه آنلاین اینورس را پیدا کنید.