گزارش کارگاه «سینما بیرون از سینما - فیلم On Body and Soul 2017»

گزارش کارگاه «سینما بیرون از سینما - فیلم On Body and Soul 2017»

یکشنبه 20 مرداد 98

کارگاه «سینما بیرون از سینما – On Body and Soul» روز پنج‌شنبه  17مرداد، با یاسر هدایتی در مدرسه اینورس برگزار شد.یاسر هدایتی در ابتدا این رویداد را با توضیحاتی در مورد ویژگی‌ها، جوایز و افتخارات فیلم آغاز کرد. این امر باعث ایجاد شناخت بهتر و نگاه‌‌ هدفمند در تماشای فیلم شد. در ادامه با طرح کردن پرسش‌هایی چون؛ رؤیا چیست، تفاوت رؤیا و واقعیت در چیست، خواب‌ها از کجا در ذهن ما ایجاد می‌‌شوند، مخاطبان را به چالش کشیده و با مطرح کردن این موضوع که « من حقیقتا انسانی هستم که خواب دیدم پروانه‌ام یا حقیقتا پروانه‌ای هستم که خواب می‌بینم انسانم » ذهن‌ آنها را آماده‌ی تماشای فیلم می‌کند.پس از نمایش فیلم، مباحث با پرسش «فیلم در مورد چه موضوعی بود؟» آغاز شدند. شرکت‌کنندگان در پاسخ به این سوال، جواب‌هایی چون عشق، خواب، رابطه و رؤیا را مطرح کردند. با مطرح شدن این جواب‌ها یاسر هدایتی این سوال را از شرکت‌کنندگان می‌پرسد که «خواب چیست؟». پس از شنیدن پاسخ افراد، نظریات متفاوتی که در مورد موضوع خواب مطرح شده است را بیان کرده و توضیح می‌دهد. از جمله نظریه‌ فروید که رؤیاها را محصول و نمود سیستم ناخودآگاه دانسته و محتوا و معنای آن را در مورد تحقق آرزوها و خواسته‌های سرکوب شدهٔ انسان می‌داند، او می‌گوید رؤیاها از گذشته خبر می‌دهند. پس از آن به نظریه یونگ که خواب را راه ارتباط و آشنایی فرد با ضمیر ناخودآگاه می‌داند پرداخته و در ادامه نظریه‌ آدلر و کالوین اس هال را بررسی و بیان ‌می‌کند.با بیان این مباحث به تحلیل خواب شخصیت‌های فیلم، آندره و ماریا می‌پردازد؛ خوابی که دو شخصیت فیلم به شکل مشترک آن را می‌بینند. پس از آن در مورد شخصیت ماریا که دارای اختلال رفتاری است صحبت می‌کند، و نشانه‌های آن را اختلال در ارتباط و وسواس‌های رفتاری ماریا مثال می‌زند که در صحنه‌های مختلف به تصویر کشیده شده است.در انتها یاسر هدایتی به نمادها و نشانه‌های فیلم اشاره کرده و در مورد هر کدام توضیحاتی می‌دهد. از جمله این نشانه‌ها می‌توان به مکان داستان که در یک کشتارگاه اتفاق می‌افتد اشاره کرد، که روند تولید غذا را نشان داده و خبر از ماشینی شدن این فرایند می‌دهد. از نشانه‌های دیگر می‌توان به تصویر زندگی واقعی شخصیت‌ها که دارای فضاسازی گرم و تصویر خواب آنها که فضاسازی سرد دارد اشاره کرد که در نتیجه تضاد بصری در کنار تضاد روایی قرار می‌گیرد.با توضیح این مباحث و مشارکت شرکت‌کنندگان درون‌مایه فیلم مشخص شده و افراد به شناخت بهتری از فیلم و موضوعاتی که محتوای اصلی فیلم بوده دست‌پیدا کردند.