گزارش کارگاه «Presentation Design Skills»

گزارش کارگاه «Presentation Design Skills»

یکشنبه 27 مرداد 98

کارگاه «Presentation Design Skills»، پنج‌شنبه ۲۴ و جمعه ۲۵ مرداد، با بابک معدن‌دار در مدرسه اینورس برگزار شد.بابک معدن‌‌دار این رویداد را با صحبت از تجربیات کاری خود آغاز کرد. او اولین برخورد را تعیین کننده ترین نوع ارتباط دانسته و اشاره می‌‌کند، «‌۵ دقیقه‌‌ی اول این ارتباط بیشترین ماندگاری و اثرگذار را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند». پس در نتیجه اولین اسلاید‌‌ها، معرف شما و مشخص کننده‌‌ی تعامل آنها در ادامه است. وی با مطرح کردن این موضوع علمی که، توجه انسان به یک موضوع بیشتر از ۸ ثانیه نبوده و پس از آن به موضوع دیگری جلب می‌‌شود، بر اهمیت شروع یک پرزنتیشن اثر‌‌بخش تاکید کرد.در ادامه به نحوه‌‌ی ارائه‌ اطلاعات به مخاطب اشاره کرد. و اضافه کرد چه اطلاعاتی مورد نیاز است که به مخاطب ارائه شود و چه اطلاعاتی نیاز نیست در قالب پرزنتیشن قرار بگیرد. پس از آن در مورد قالب مناسب برای ارائه محتوای صحبت کرد و ۶ نکته که باعث می‌شود یک پرزنتیشن قابل قبول باشد را بیان کرد. این نکات شامل: ۱. استفاده نکردن از یک Templates آماده و در تقابل ساخت پرزنتیشن شخصی ۲. استفاده نکردن از نشانه‌‌های آماده و در تقابل ایجاد نشانه و نمادهای شخصی یا شخصی‌‌سازی شده و در نظر گرفتن هویت سازمانی (Corporate identity) در آن ۳. استفاده نکردن از Bullet Points عادی و در تقابل ایجاد یک دسته‌‌بندی خلاقانه ۴. عدم همپوشانی تصویر پیش‌‌زمینه و متن مورد استفاده ۵. استفاده نکردن از انیمیشن‌های نامتعارف و در تقابل استفاده کردن از انیمیشن‌های هم‌خوان با محتوا و ساختار پرزنتیشن ۶. تبدیل نکردن پرزنتیشن به یک گزارش، است.بابک معدن‌دار در ادامه، روند طراحی پرزنتیشن را توضیح داده که شامل ۶ مرحله می‌‌شوند. مرحله اول دیزاین: راه حل مناسب برای پاسخ دادن به یک مسئله و سازماندهی اطلاعات برای بر‌انگیختن احساسات و روشن کردن موضوعات. مرحله‌ دوم داستان: یکی از مهم‌ترین بخش‌های پرزنتیشن است. داشتن یک داستان برای پیش‌‌برد ارائه بسیار اثر گذار بوده و ماندگاری بیشتری دارد. مرحله‌ سوم سمفونی: پرزنتیشن مجموعه‌‌ای از منطق، شهود، طراحی، اطلاعات و... مانند یک سمفونی که از سازهای مختلف تشکیل شده و هر یک نقش مشخصی در اجرای آن ایفا می‌کنند. پرزنتیشن باید مجموعه‌ای از زوایای دید، مدل فکر و اطلاعات باشد. مرحله چهارم هم‌دلی: شناخت مخاطب و ارائه‌ی مطالب اختصاصی که باعث ارتباط بر قرار کردن با پرزنتیشن شود. مرحله‌ پنجم بازی: داشتن یک بازی برای جلب توجه مخاطب. مرحله ششم معنی: داشتن معنی برای هر اسلاید در راستای محتوای مورد ارائه. در ادامه نحوه‌ی برنامه‌ریزی برای طراحی یک پرزنتیشن را توضیح داده و از اهمیت شناخت مخاطب سخن گفت.در این کارگاه شرکت‌کنندگان با یادگیری روند طراحی یک پرزنتیشن حرفه‌ای آشنا شده و پرزنتیشن خود را طراحی کرده و در انتهای کارگاه آن را ارائه دادند و با نقاط مثب و منفی ارائه‌های خود آشنا شدند.