آخرین اخبار
SATYRYKON 2019 International Exhibition
SATYRYKON 2019 International Exhibition
دوشنبه 24 دی 97


مهلت ارسال
۲ فوریه ۲۰۱۹ ( ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ )

 

چه کسانی می توانند شرکت کنند
برای عموم آزاد است .

 

شرح
این رقابت بصورت آزاد برگزار می شود. شرکت کنندگان میتوانند در دو بخش زیر با آثار گرافیک / نقاشی / عکاسی و سایر
هنرهای زیبا با یکدیگر به رقابت بپردازند :
۱- توقف . ایست
۲- شوخی و طنز

 

شرایط و ضوابط
کارهای دیگری که در دیگر مسابقات صورت می گیرد از رقابت SATYRYKON حذف خواهند شد.
قالب آثار - حداکثر A3 ( 297 x 420 میلی متر(.
آثار باید تا تاریخ 2 فوریه 2019 )تاریخ پست( ارسال یا تحویل داده شوند، در یک پوشش حفاظتی بسته بندی شده و به
آدرس زیر ارسال شوند :
SATYRYKON – Legnica 2019 International Exhibition Chojnowska 2, 59-220 Legnica, Poland

هزینه ورودی
رایگان

 

جوایز
جایزه بزرگ: کلید طلا به همراه 8000 زلوتی
2 مدال طلا به همراه 6000 زلوتی
2 مدال نقره به همراه 5500 زلوتی
2 مدال برنز به همراه 5000 زلوتی
4 جایزه ویژه به همراه 4000 زلوتی


برای اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره مراجعه فرمایید