گزارش کارگاه «سینما بیرون از سینما - فیلم Her 2013»

گزارش کارگاه «سینما بیرون از سینما - فیلم Her 2013»

شنبه 12 مرداد 98

یاسر هدایتی این رویداد را با توضیحاتی در مورد ویژگی‌ها، جوایز و افتخارات فیلم آغاز کرد. که باعث ایجاد شناخت بهتر و نگاه‌‌ هدفمند در تماشای فیلم شد.

در ادامه با مطرح کردن پرسش‌هایی چون؛ تنهایی چیست، تفاوت تنها و تنهایی در چیست، آیا رابطه و ارتباط با هم تفاوت دارند، و عشق از منظر هر فرد چگونه است، مخاطبان را به چالش کشیده و ذهن‌ آنها را آماده‌ی تماشای فیلم می‌کند.پس از نمایش فیلم، مباحث با این پرسش آغاز شدند که؛ «فیلم در مورد چه موضوعی بود؟» شرکت‌کنندگان  در پاسخ به این سوال، جواب‌هایی چون عشق، تنهایی، رابطه و گذار را مطرح کردند. با مطرح شدن این جواب‌ها یاسر هدایتی توضیحات کوتاهی در مورد آنها داده و برای شروع بحث از تفاوت بین رابطه و ارتباط شروع می‌کند. وی گفت: «ارتباط را هر نوع تعامل با افراد می‌توان در نظر گرفت و رابطه‌ را نوعی از ارتباط دانسته که با هدفی مشخص و صمیمیت بیشتر شکل می‌گیرد». پس از آن علت‌های شکل‌گیری یک رابطه‌ را مطرح کرده و به شخصیت اول فیلم، تئودور توامبلی می‌پردازد و روابط او را در موقعیت‌های متفاوت فیلم بررسی می‌کند. پس از آن در مورد تفاوت بین تنها و تنهایی صحبت کرده و انواع تنهایی از منظر روانشناسی که شامل تنهایی بین فردی، تنهایی دورن فردی و تنهایی وجودی می‌شود، را توضیح می‌دهد و در ادامه تئودور توامبلی را شخصیتی درونگرا با تعاملات بین فردی ضعیف یا دارای تنهایی بین فردی می‌داند. با شفاف شدن این مباحث به علت‌های رفتاری تئودور پرداخته و با مطرح کردن نظریه‌ی آنیما و آنیموس کار گوستاو يونگ رفتارهای او را در نقاط مختلف فیلم بررسی و تحلیل می‌کند. وی تئودور را دارای آنیمای قوی‌تر دانسته و یکی از علت‌های آن را شغل او که نوشتن نامه‌های عاشقانه و زیباست می‌داند.در انتها تئودور را از منظر انواع رابطه‌ی عاطفی از جمله اروس، فیلیا، اگیپ و پراگما بررسی می‌کند و در مورد هر کدام توضیح داده و آن را به رابطه‌های تجربی در زندگی هر فرد تعمیم می‌دهد. با توضیح این مباحث و مشارکت شرکت‌کنندگان درون‌مایه فیلم مشخص شده و افراد به شناخت بهتری از فیلم و موضوعاتی که محتوای اصلی فیلم بوده دست‌پیدا کردند.