فراخوان  Sunny Art Prize

فراخوان Sunny Art Prize

دوشنبه 18 فروردین 99

شرح

Sunny Art Centre لندن مسابقات هنری بین‌المللی را به زودی برگزار خواهد کرد. همه افراد 18 ساله یا بیش‌تر می‌توانند در این مسابقات شرکت کنند.


شاخه‌ها
 شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود شامل نقاشی، مجسمه‌سازی، عکاسی، سرامیک، چاپ و ... در این مسابقات شرکت دهند.


جوایز

جایزه نفر اول 3000 پوند به علاوه یک ماه اقامت در چین، نفر دوم 2000 پوند به علاوه یک ماه اقامت در چین و نفر سوم 1000 پوند به علاوه علاوه یک ماه اقامت در چین.


هزینه ثبت درخواست

هزینه ثبت درخواست برای یک اثر 25 پوند، دو اثر 32 پوند، سه اثر 40 و چهار اثر 45 پوند است.


مهلت ثبت درخواست

آخرین مهلت ثبت درخواست ارسال آثار 10 تیر 99 خواهد بود.


برای کسب اطلاعات بیش‌تر به وب‌سایت Sunny Art Centre مراجعه نمایید.