فراخوان Bolu International Poster Design

فراخوان Bolu International Poster Design

سه شنبه 29 بهمن 98

شرح

دانشگاه Bolu Abant İzzet Baysal مسابقات طراحی پوستر طراحی کرده است. 


شاخه‌ها
 شرکت‌کنندگان می‌توانند پوسترهایی را درباره ترکیه، فرهنگ، تفکرات و ... طراحی کنند. آثار می‌تواند minimal designs، pattern designs، illustration works و typography artworks باشد.


جوایز

جوایز سه نفر اول به ترتیب 500، 300 و 200 دلار است.


هزینه ثبت درخواست

ثبت درخواست رایگان است.


مهلت ثبت درخواست

آخرین مهلت ثبت درخواست ارسال آثار 22 فروردین 99 خواهد بود.


برای کسب اطلاعات بیش‌تر به وب‌سایت Bolur hall مراجعه نمایید.