آخرین اخبار
آنچه دانشجویان اینورس می‌گویند...
آنچه دانشجویان اینورس می‌گویند...
شنبه 18 فروردین 97

در طی ۹ سال گذشته، حدود ۷ هزار نفر در مدرسه اینورس آموزش دیده‌اند. بسیاری از این افراد در شرکت‌های مختلف مشغول به کار شده و یا کسب‌و‌کار خود را راه انداخته‌اند.

 

برخی اینورس را برای تحصیلات تکمیلی و برخی دیگر آن را به عنوان جایگزینی برای دانشگاه انتخاب کردند. درصد بالایی از این افراد هنوز با مدرسه اینورس در ارتباط بوده و معتقدند که اینورس صرفا مکانی برای آموزش نیست، اینورس "تفکر" و "فرهنگی" است که باعث رشد فکری، شغلی و ارتباطی افراد می‌شود.


"اینورس" امروز خانه بسیاری از این افراد است.