فراخوان Model Young Package 2020 – مسابقات بین‌المللی طراحی بسته‌بندی

فراخوان Model Young Package 2020 – مسابقات بین‌المللی طراحی بسته‌بندی

سه شنبه 5 فروردین 99

شرح

مسابقات بین‌المللی طراحی بسته‌بندی 2020 به زودی برگزار خواهد شد.


شاخه‌ها
 تم امسال مسابقات، Personal Care است. مخاطبان در دو گروه می‌توانند شرکت کنند. گروه اول دانش‌آموزان مدارس و گروه دوم دانشجویان و طراحان.


جوایز

جوایز دو گروه هم متفاوت خواهد بود. گروه اول نفرات اول تا سوم 2000، 1200 و 800 یورو. گروه دوم 1200، 600 و 400 یورو.


هزینه ثبت درخواست

هزینه ثبت درخواست برای حضور در این مسابقه رایگان است.


مهلت ثبت درخواست

آخرین مهلت ثبت درخواست ارسال آثار 22 اردیبهشت 99 خواهد بود.


برای کسب اطلاعات بیش‌تر به وب‌سایت Young Package مراجعه نمایید.