گزارش کارگاه «تجاری‌نویسی در شبکه‌های اجتماعی»

گزارش کارگاه «تجاری‌نویسی در شبکه‌های اجتماعی»

سه شنبه 12 شهریور 98

کارگاه «تجاری‌نویسی در شبکه‌های اجتماعی»، روز پنج‌شنبه و جمعه  ۷ و ۸ شهریور ماه، با حسین وحدانی در مدرسه اینورس برگزار شد.حسین وحدانی این رویداد را با این پرسش که «Copy Writing چیست؟»، آغاز کرد. وی Copy Writing را تجاری‌نویسی ترجمه کرده، و آن را هر گونه متنی که برای یک هدف تجاری نگارش شود می‌داند. تجاری‌‌نویسی می‌تواند نگارش متن برای ارائه خدمات، درخواست یک فعالیت اجتماعی، برندینگ برای کسب و کار، فروش محصول، برندیگ شخصی و... باشد. پس از آن متنی را در اختیار مخاطبان قرار داده تا آن را مطالعه کنند. متن در خوانش اولیه نامفهوم به نظر رسیده و پس از بیان محتوای آن، معنی و مفهوم آن مشخص می‌شود. وی پس از به چالش کشیدن مخاطبان از اهمیت محتوا سخن‌ می‌گوید و بیان می‌کند که همه چیز در مورد کانتکست است. کانتکست یا بستر به عنوان یک عینک شناختی )یک فیلتر قوی( عمل می‌کند که ما از طریق آن، زندگی (دنیا، دیگران و خودمان) را می‌بینیم. کانتکست‌ها باعث می‌شود مواجه‌ی ما با موقعیت‌های مختلف معنی پیدا کرده و جنبه‌های متفاوت آن برای ما معنی پیدا کند.در ادامه برای درک بهتر مباحث، مثال‌هایی مطرح شد که این قابلیت را داشتند که بتوان آنها را با کانتکست‌های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار داد. با مشارکت شرکت‌کنندگان کانتکست‌های هر مثال بررسی شده و اثر بخشی هر کدام با در نظر گرفتن اهداف آنها تایین گردید. برای تسلط بیشتر شرکت‌کنندگان موضوعاتی چون «کمبود آب»، «جنگ آب» و...  مطرح شد که با در نظر گرفتن مباحث ارائه شده در مورد آن متن بنویسند. پس از آن متن‌ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نکات آموزش برای ارتقاء آن بیان شدند.در روز دوم ورکشاپ، حسین وحدانی کارگاه را با انجام یک Awareness Test شروع کرده و از عمل کرد ذهن سخن گفت؛ در ادامه از نحوه‌ی توجه افراد به موضوعات صحبت کرده و راه‌هایی برای جلب توجه آنها در مواجه با متن‌های تجاری بیان کرد. برای درک بهتر موضوعات مطرح شده چند نمونه‌ی متنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن با مشخص کردن چند موضوع و آموزش نکاتی در Copywriting مانند: ساده نویسی، ملموس‌سازی، ایجاد روایت و... از شرکت‌کنندگان خواسته شد به نگارش متن‌ بپردازند. بعد انجام تمرینات ، مدل‌ها AIDA،4C ،4U  و 4W را توضیح داده و تمریناتی برای استفاده از آنها مطرح کرد.در اواخر ورکشاپ با بیان چند جمله مانند: «چی میشه اگر...» از مخاطبان خواسته شد با در نظر گرفتن موضوع خود به جمله سازی بپردازند. در انتها جملات ساخته شده مورد نقد و بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان با حضور در این ورکشاپ با نحوه‌ی نگارش یک متن تجاری آشنا شده و با تمرینات انجام شده یادگرفتند که چگونه یک متن اثر بخش بنویسند.