رشته فیلم سازی انیمیشن دو بعدی
رشته فیلمسازی انیمیشن دو بعدی یک دوره حرفه ای برای پرورش نیروهای مستعد با گرایش انیمیشن دو بعدی است.

درباره ترم اول

مدت ترم: ماه
دوره انیمیت 1 (مبانی انیمیشن دو بعدی)

انیمیت 1 (مبانی انیمیشن دو بعدی)

12 جلسه | 24 ساعت

دوره ایده پردازی و پرورش ایده

ایده پردازی و پرورش ایده

12 جلسه | 24 ساعت

دوره نرم افزارهای انیمیت ( TV Paint/Anime Studio )

نرم افزارهای انیمیت ( TV Paint/Anime Studio )

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم دوم

مدت ترم: ماه
دوره طراحی کاراکتر مقدماتی

طراحی کاراکتر مقدماتی

12 جلسه | 24 ساعت

دوره کارگردانی 1

کارگردانی 1

12 جلسه | 36 ساعت

دوره انیمیت 2 (Body Mechanic)

انیمیت 2 (Body Mechanic)

12 جلسه | 24 ساعت

درباره ترم سوم

مدت ترم: ماه
دوره طراحی Environment

طراحی Environment

12 جلسه | 36 ساعت

دوره طراحی کاراکتر پیشرفته

طراحی کاراکتر پیشرفته

12 جلسه | 36 ساعت

دوره Digital Painting

Digital Painting

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم چهارم

مدت ترم: ماه
دوره Composite

Composite

12 جلسه | 36 ساعت

دوره کارگردانی 2

کارگردانی 2

12 جلسه | 36 ساعت

دوره انیمیت 3 (Acting)

انیمیت 3 (Acting)

12 جلسه | 24 ساعت

درباره ترم پنجم

مدت ترم: ماه
دوره پروژه نهایی

پروژه نهایی

12 جلسه | 36 ساعت

درخواست پذیرش در رشته

برای ثبت نام در رشته ابتدا باید درخواست خود را مبنی بر پذیرش در رشته با کلیک کردن بر روی دکمه "درخواست پذیرش" ثبت کنید.

پس از بررسی اطلاعات شما توسط مدیرگروه رشته، برای شما وضعیت بررسی درخواست ارسال خواهد شد. با توجه به پیامی که ارسال خواهد شد، شما میتوانید ادامه فرآیند ثبت نام را در پنل کاربری خود طی کنید.