رشته فیلم سازی انیمیشن دو بعدی
رشته فیلمسازی انیمیشن دو بعدی یک دوره حرفه ای برای پرورش نیروهای مستعد با گرایش انیمیشن دو بعدی است.

درباره ترم اول

مدت ترم: ماه
انیمیت 1 (مبانی انیمیشن دو بعدی)

انیمیت 1 (مبانی انیمیشن دو بعدی)

12 جلسه | 24 ساعت

ایده پردازی و پرورش ایده

ایده پردازی و پرورش ایده

12 جلسه | 24 ساعت

نرم افزارهای انیمیت ( TV Paint/Anime Studio )

نرم افزارهای انیمیت ( TV Paint/Anime Studio )

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم دوم

مدت ترم: ماه
طراحی کاراکتر مقدماتی

طراحی کاراکتر مقدماتی

12 جلسه | 24 ساعت

کارگردانی 1

کارگردانی 1

12 جلسه | 36 ساعت

انیمیت 2 (Body Mechanic)

انیمیت 2 (Body Mechanic)

12 جلسه | 24 ساعت

درباره ترم سوم

مدت ترم: ماه
طراحی Environment

طراحی Environment

12 جلسه | 36 ساعت

Composite

Composite

12 جلسه | 36 ساعت

کارگردانی 2

کارگردانی 2

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم چهارم

مدت ترم: ماه
انیمیت 3 (Acting)

انیمیت 3 (Acting)

12 جلسه | 24 ساعت

پروژه نهایی

پروژه نهایی

12 جلسه | 36 ساعت

طراحی کاراکتر پیشرفته

طراحی کاراکتر پیشرفته

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم پنجم

مدت ترم: ماه
Digital Painting

Digital Painting

12 جلسه | 36 ساعت

درخواست پذیرش در رشته

برای ثبت نام در رشته ابتدا باید درخواست خود را مبنی بر پذیرش در رشته با کلیک کردن بر روی دکمه "درخواست پذیرش" ثبت کنید.

پس از بررسی اطلاعات شما توسط مدیرگروه رشته، برای شما وضعیت بررسی درخواست ارسال خواهد شد. با توجه به پیامی که ارسال خواهد شد، شما میتوانید ادامه فرآیند ثبت نام را در پنل کاربری خود طی کنید.