رشته موشن گرافیک
موشن گرافیک تکنیکی است تخصصی که از لحاظ علمی میان رشته ای محسوب شده و به نوعی ترکیبی از انیمیشن، گرافیک، ویدئو و حتی برنامه نویسی است.

درباره ترم اول

مدت ترم: ماه
کارگردانی 1 و Motion Design

کارگردانی 1 و Motion Design

10 جلسه | 30 ساعت

مبانی متحرک سازی

مبانی متحرک سازی

10 جلسه | 30 ساعت

Adobe After Effects CC 1

Adobe After Effects CC 1

10 جلسه | 30 ساعت

درباره ترم دوم

مدت ترم: ماه
مبانی Design

مبانی Design

10 جلسه | 30 ساعت

Stop Motion

Stop Motion

10 جلسه | 30 ساعت

Adobe After Effects CC 2

Adobe After Effects CC 2

10 جلسه | 30 ساعت

درباره ترم سوم

مدت ترم: ماه
Cinema 4D 1

Cinema 4D 1

10 جلسه | 30 ساعت

پروژه ویدئویی

پروژه ویدئویی

10 جلسه | 30 ساعت

Project Managing

Project Managing

10 جلسه | 30 ساعت

درباره ترم چهارم

مدت ترم: ماه
Cinema 4D 2

Cinema 4D 2

10 جلسه | 3 ساعت

طراحی

طراحی

10 جلسه | 30 ساعت

2D Animate

2D Animate

10 جلسه | 30 ساعت

درباره ترم پنجم

مدت ترم: ماه
پروژه نهایی و Sound Design

پروژه نهایی و Sound Design

10 جلسه | 60 ساعت

کارگردانی  2 و Motion Design 2

کارگردانی 2 و Motion Design 2

10 جلسه | 30 ساعت

درباره ترم ششم

مدت ترم: ماه

درخواست پذیرش در رشته

برای ثبت نام در رشته ابتدا باید درخواست خود را مبنی بر پذیرش در رشته با کلیک کردن بر روی دکمه "درخواست پذیرش" ثبت کنید.

پس از بررسی اطلاعات شما توسط مدیرگروه رشته، برای شما وضعیت بررسی درخواست ارسال خواهد شد. با توجه به پیامی که ارسال خواهد شد، شما میتوانید ادامه فرآیند ثبت نام را در پنل کاربری خود طی کنید.