رشته تصویرسازی
هنر تصویرسازی، خصوصاً گرایش دیجیتال آن، با رشد و نفوذ پر سرعت امکانات دیجیتال در سال‌های اخیر، بازار کاری بزرگی پیدا کرده است. اگر فردی 10 سال قبل تصمیم به کسب درآمد از طریق تصویر‌سازی می‌گرفت، احتمالا با بازار کاری کوچکی مواجه می‌شد. حرفه انتخابیش محدود به نشریات بود و حق انتخاب زیادی برای پیدا‌کردن گرایش خود در تصویرسازی نمی‌داشت.

درباره ترم اول

مدت ترم: ماه
دوره طراحی تخصصی

طراحی تخصصی

12 جلسه | 36 ساعت

دوره تاریخچه تصویرسازی

تاریخچه تصویرسازی

12 جلسه | 36 ساعت

دوره مبانی فرم و رنگ و ترکیب بندی

مبانی فرم و رنگ و ترکیب بندی

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم دوم

مدت ترم: ماه
دوره Digital Painting

Digital Painting

12 جلسه | 36 ساعت

دوره طراحی کاراکتر انسان

طراحی کاراکتر انسان

12 جلسه | 36 ساعت

دوره Vexel Illustration

Vexel Illustration

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم سوم

مدت ترم: ماه
دوره طراحی کاراکتر Creature

طراحی کاراکتر Creature

12 جلسه | 36 ساعت

دوره طراحی اسطوره ها و نمادها

طراحی اسطوره ها و نمادها

12 جلسه | 36 ساعت

دوره روایتگری بصری

روایتگری بصری

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم چهارم

مدت ترم: ماه
دوره طراحی فضا

طراحی فضا

12 جلسه | 36 ساعت

دوره Concept Art

Concept Art

12 جلسه | 36 ساعت

دوره تاریخچه طراحی لباس و تصویرسازی برای مد

تاریخچه طراحی لباس و تصویرسازی برای مد

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم پنجم

مدت ترم: ماه
دوره تصویرسازی نشریات و کتاب

تصویرسازی نشریات و کتاب

12 جلسه | 36 ساعت

دوره تصویرسازی در Digital media

تصویرسازی در Digital media

12 جلسه | 36 ساعت

دوره تصویرسازی تبلیغات

تصویرسازی تبلیغات

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم ششم

مدت ترم: ماه
دوره پروژه نهایی

پروژه نهایی

12 جلسه | 36 ساعت

درخواست پذیرش در رشته

برای ثبت نام در رشته ابتدا باید درخواست خود را مبنی بر پذیرش در رشته با کلیک کردن بر روی دکمه "درخواست پذیرش" ثبت کنید.

پس از بررسی اطلاعات شما توسط مدیرگروه رشته، برای شما وضعیت بررسی درخواست ارسال خواهد شد. با توجه به پیامی که ارسال خواهد شد، شما میتوانید ادامه فرآیند ثبت نام را در پنل کاربری خود طی کنید.