رشته تصویرسازی
هنر تصویرسازی، خصوصاً گرایش دیجیتال آن، با رشد و نفوذ پر سرعت امکانات دیجیتال در سال‌های اخیر، بازار کاری بزرگی پیدا کرده است. اگر فردی 10 سال قبل تصمیم به کسب درآمد از طریق تصویر‌سازی می‌گرفت، احتمالا با بازار کاری کوچکی مواجه می‌شد. حرفه انتخابیش محدود به نشریات بود و حق انتخاب زیادی برای پیدا‌کردن گرایش خود در تصویرسازی نمی‌داشت.

درباره ترم اول

مدت ترم: ماه
طراحی تخصصی

طراحی تخصصی

12 جلسه | 36 ساعت

تاریخچه تصویرسازی

تاریخچه تصویرسازی

12 جلسه | 36 ساعت

مبانی فرم و رنگ و ترکیب بندی

مبانی فرم و رنگ و ترکیب بندی

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم دوم

مدت ترم: ماه
Digital Painting

Digital Painting

12 جلسه | 36 ساعت

طراحی کاراکتر

طراحی کاراکتر

12 جلسه | 36 ساعت

vexel Illustration

vexel Illustration

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم سوم

مدت ترم: ماه
طراحی کاراکتر Creature

طراحی کاراکتر Creature

12 جلسه | 36 ساعت

طراحی اسطوره ها و نمادها

طراحی اسطوره ها و نمادها

12 جلسه | 36 ساعت

روایتگری بصری

روایتگری بصری

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم چهارم

مدت ترم: ماه
طراحی فضا

طراحی فضا

12 جلسه | 36 ساعت

Concept Art

Concept Art

12 جلسه | 36 ساعت

تاریخچه طراحی لباس و تصویرسازی برای مد

تاریخچه طراحی لباس و تصویرسازی برای مد

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم پنجم

مدت ترم: ماه
تصویرسازی نشریات و کتاب

تصویرسازی نشریات و کتاب

12 جلسه | 36 ساعت

تصویرسازی در Digital media

تصویرسازی در Digital media

12 جلسه | 36 ساعت

تصویرسازی تبلیغات

تصویرسازی تبلیغات

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم ششم

مدت ترم: ماه
پروژه نهایی

پروژه نهایی

12 جلسه | 36 ساعت

درخواست پذیرش در رشته

برای ثبت نام در رشته ابتدا باید درخواست خود را مبنی بر پذیرش در رشته با کلیک کردن بر روی دکمه "درخواست پذیرش" ثبت کنید.

پس از بررسی اطلاعات شما توسط مدیرگروه رشته، برای شما وضعیت بررسی درخواست ارسال خواهد شد. با توجه به پیامی که ارسال خواهد شد، شما میتوانید ادامه فرآیند ثبت نام را در پنل کاربری خود طی کنید.