رشته Game Design
مدرسه اینورس پس از برگزاری دو دوره مستقل و 5 ورکشاپ مرتبط با بازی‌سازی، هم اکنون با همکاری شرکت فن‌افزار، یکی از فعالان صنعت گیم ایران، رشته Game Design خود طراحی و ارائه کرده است. علت شکل‌گیری این همکاری فعالیت تخصصی تیم قوی این شرکت و سابقه درخشان آنها در ساخت بازی‌های ویدئویی ای نظیر "گرشاسب"، "شمشیر تاریکی"، ...

درباره ترم اول

مدت ترم: ماه
مبانی بازی سازی

مبانی بازی سازی

12 جلسه | 18 ساعت

Unity 1

Unity 1

12 جلسه | 36 ساعت

اسطوره ها و کهن الگوها

اسطوره ها و کهن الگوها

12 جلسه | 18 ساعت

درباره ترم دوم

مدت ترم: ماه
تحلیل و بررسی ژانرهای بازی

تحلیل و بررسی ژانرهای بازی

12 جلسه | 18 ساعت

Unity 2

Unity 2

12 جلسه | 36 ساعت

طراحی روایت و شخصیت سازی

طراحی روایت و شخصیت سازی

12 جلسه | 18 ساعت

درباره ترم سوم

مدت ترم: ماه
طراحی بازی‌های غیر دیجیتال

طراحی بازی‌های غیر دیجیتال

12 جلسه | 48 ساعت

طراحی مرحله 1

طراحی مرحله 1

12 جلسه | 48 ساعت

پروژه ترم 3

پروژه ترم 3

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم چهارم

مدت ترم: ماه
طراحی سیستمی

طراحی سیستمی

12 جلسه | 24 ساعت

زیبا‌شناسی بازی‌های ویدئویی

زیبا‌شناسی بازی‌های ویدئویی

12 جلسه | 18 ساعت

پروژه ترم 4

پروژه ترم 4

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم پنجم

مدت ترم: ماه
طراحی مرحله 2

طراحی مرحله 2

12 جلسه | 24 ساعت

توازن در بازی

توازن در بازی

12 جلسه | 18 ساعت

مبانی طراحی فنی

مبانی طراحی فنی

12 جلسه | 18 ساعت

درباره ترم ششم

مدت ترم: ماه
پروژه ترم 5

پروژه ترم 5

12 جلسه | 36 ساعت

پروژه نهایی

پروژه نهایی

12 جلسه | 36 ساعت

کسب و کار بازی

کسب و کار بازی

12 جلسه | 18 ساعت

درباره ترم هفتم

مدت ترم: ماه
مبانی طراحی بازی

مبانی طراحی بازی

12 جلسه | 18 ساعت

طراحی بازی دیجیتال

طراحی بازی دیجیتال

12 جلسه | 18 ساعت

نوشتن و ارائه خلاق

نوشتن و ارائه خلاق

12 جلسه | 18 ساعت

درباره ترم هشتم

مدت ترم: ماه
مبانی هنرها

مبانی هنرها

12 جلسه | 24 ساعت

درباره ترم نهم

مدت ترم: ماه

درخواست پذیرش در رشته

برای ثبت نام در رشته ابتدا باید درخواست خود را مبنی بر پذیرش در رشته با کلیک کردن بر روی دکمه "درخواست پذیرش" ثبت کنید.

پس از بررسی اطلاعات شما توسط مدیرگروه رشته، برای شما وضعیت بررسی درخواست ارسال خواهد شد. با توجه به پیامی که ارسال خواهد شد، شما میتوانید ادامه فرآیند ثبت نام را در پنل کاربری خود طی کنید.