رشته Game Design
مدرسه اینورس پس از برگزاری دو دوره مستقل و 5 ورکشاپ مرتبط با بازی‌سازی، هم اکنون با همکاری شرکت فن‌افزار، یکی از فعالان صنعت گیم ایران، رشته Game Design خود طراحی و ارائه کرده است. علت شکل‌گیری این همکاری فعالیت تخصصی تیم قوی این شرکت و سابقه درخشان آنها در ساخت بازی‌های ویدئویی ای نظیر "گرشاسب"، "شمشیر تاریکی"، ...

درباره ترم اول

مدت ترم: ماه
دوره مبانی بازی سازی

مبانی بازی سازی

12 جلسه | 18 ساعت

دوره Unity 1

Unity 1

12 جلسه | 36 ساعت

دوره مبانی طراحی بازی

مبانی طراحی بازی

12 جلسه | 18 ساعت

دوره مبانی هنر

مبانی هنر

12 جلسه | 24 ساعت

درباره ترم دوم

مدت ترم: ماه
دوره اسطوره شناسی و کهن الگوهای تاریخی

اسطوره شناسی و کهن الگوهای تاریخی

12 جلسه | 18 ساعت

دوره تحلیل و بررسی ژانرهای بازی

تحلیل و بررسی ژانرهای بازی

12 جلسه | 18 ساعت

دوره Unity 2

Unity 2

12 جلسه | 36 ساعت

دوره طراحی بازی‌های غیر دیجیتال

طراحی بازی‌های غیر دیجیتال

12 جلسه | 48 ساعت

درباره ترم سوم

مدت ترم: ماه
دوره طراحی مرحله 1

طراحی مرحله 1

12 جلسه | 48 ساعت

دوره پروژه ترم 3

پروژه ترم 3

12 جلسه | 36 ساعت

دوره طراحی فنی بازی

طراحی فنی بازی

12 جلسه | 18 ساعت

دوره نوشتن و ارائه خلاق

نوشتن و ارائه خلاق

12 جلسه | 18 ساعت

درباره ترم چهارم

مدت ترم: ماه
دوره طراحی روایت و شخصیت سازی

طراحی روایت و شخصیت سازی

12 جلسه | 18 ساعت

دوره طراحی سیستمی

طراحی سیستمی

12 جلسه | 24 ساعت

دوره پروژه ترم 4

پروژه ترم 4

12 جلسه | 36 ساعت

دوره طراحی بازی دیجیتال

طراحی بازی دیجیتال

12 جلسه | 18 ساعت

درباره ترم پنجم

مدت ترم: ماه
دوره زیبا‌شناسی بازی‌های ویدئویی

زیبا‌شناسی بازی‌های ویدئویی

12 جلسه | 18 ساعت

دوره طراحی مرحله 2

طراحی مرحله 2

12 جلسه | 24 ساعت

دوره توازن در بازی

توازن در بازی

12 جلسه | 18 ساعت

دوره پروژه ترم 5

پروژه ترم 5

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم ششم

مدت ترم: ماه
دوره پروژه نهایی

پروژه نهایی

12 جلسه | 36 ساعت

دوره کسب و کار بازی

کسب و کار بازی

12 جلسه | 18 ساعت

درباره ترم هفتم

مدت ترم: ماه

درباره ترم هشتم

مدت ترم: ماه

درخواست پذیرش در رشته

برای ثبت نام در رشته ابتدا باید درخواست خود را مبنی بر پذیرش در رشته با کلیک کردن بر روی دکمه "درخواست پذیرش" ثبت کنید.

پس از بررسی اطلاعات شما توسط مدیرگروه رشته، برای شما وضعیت بررسی درخواست ارسال خواهد شد. با توجه به پیامی که ارسال خواهد شد، شما میتوانید ادامه فرآیند ثبت نام را در پنل کاربری خود طی کنید.