رشته VFX
امروز جلوه های ویژه رکن اساسی و جدا نشدنی سینمای جهان است. اگر جلوه های ویژه بصری را کنار بگذاریم خیلی از پلان های درخشان سینمای جهان را باید نادیده بگیریم. اما چطور کشورهای جهان با این مقدار تولید سینمایی توانایی ساخت این صحنه های عظیم را دارند … جواب بسیار ساده است! به میزان کافی متخصص دارند, اما چطور می توان به میزان کافی متخصص داشت … تنها یک راه حل دارد و آن هم آموزش درست و حرف های توسط مدرسین حرف های است.
  

درباره ترم اول

مدت ترم: 4
دوره Maya

Maya

15 جلسه | 45 ساعت

درباره ترم دوم

مدت ترم: 3
دوره Arnold

Arnold

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم سوم

مدت ترم: 5
دوره Nuke

Nuke

20 جلسه | 60 ساعت

ثبت نام در رشته

در حال حاضر ثبت نام این رشته به پایان رسیده است.