رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات
رشته یکساله God is in the details توسط مدرسه اینورس طراحی شده و با سایر رشته هایی که به نوعی با تبلیغات در ارتباط هستند، تفاوت های بنیادی زیادی دارد. دانشجویان در این رشته به اجرای دقیق آگهی های تبلیغاتی می پردازند

درباره ترم اول

مدت ترم: ماه
مدلسازی در 3Ds max

مدلسازی در 3Ds max

12 جلسه | 36 ساعت

طراحی  مقدماتی

طراحی مقدماتی

12 جلسه | 36 ساعت

مبانی تصویر دیجیتال

مبانی تصویر دیجیتال

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم دوم

مدت ترم: ماه
Zbrush مقدماتی و رندرینگ مقدماتی در 3Ds Max

Zbrush مقدماتی و رندرینگ مقدماتی در 3Ds Max

12 جلسه | 36 ساعت

طراحی پیشرفته

طراحی پیشرفته

12 جلسه | 36 ساعت

Digital Paint - عکاسی - Photoshop

Digital Paint - عکاسی - Photoshop

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم سوم

مدت ترم: ماه
متریال و تکسچر در 3Ds Max و Zbrush پیشرفته

متریال و تکسچر در 3Ds Max و Zbrush پیشرفته

12 جلسه | 36 ساعت

طراحی با رویکرد تبلیغات 1 و Photo manipulation

طراحی با رویکرد تبلیغات 1 و Photo manipulation

12 جلسه | 36 ساعت

تبلیغات

تبلیغات

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم چهارم

مدت ترم: ماه
3Ds Max+vray

3Ds Max+vray

12 جلسه | 36 ساعت

لایتینگ و تکسچرینگ در 3DsMax

لایتینگ و تکسچرینگ در 3DsMax

12 جلسه | 36 ساعت

درباره ترم پنجم

مدت ترم: ماه
طراحی با رویکرد تبلیغاتی 2

طراحی با رویکرد تبلیغاتی 2

12 جلسه | 36 ساعت

روش ارائه پروژه

روش ارائه پروژه

12 جلسه | 36 ساعت

آماده سازی برای ارائه و ART Direction

آماده سازی برای ارائه و ART Direction

12 جلسه | 36 ساعت

تمرین کلاسی دوره GID
تمرین کلاسی دوره GID
رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات
Untitled
Untitled
رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات, رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات
Untitled
Untitled
رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات, رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات
Fonex
Fonex
رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات, رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات
Coco Pops
Coco Pops
رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات
Dunar
Dunar
رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات, رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات
Untitled
Untitled
رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات, رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات
MAY
MAY
رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات, رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات
پروژه نهایی گروه Vantgarde رشته G.I.D - بیمه آتش سوزی ما
پروژه نهایی گروه Vantgarde رشته G.I.D - بیمه آتش سوزی ما
رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات
LG Lightwave Oven
LG Lightwave Oven
رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات
Untitled
Untitled
رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات, رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات
پروژه نهایی گروه Mosallas رشته G.I.D - شکلات سنگی پارمیدا
پروژه نهایی گروه Mosallas رشته G.I.D - شکلات سنگی پارمیدا
رشته طراحی آگهی تبلیغاتی پر جزئیات

درخواست پذیرش در رشته

برای ثبت نام در رشته ابتدا باید درخواست خود را مبنی بر پذیرش در رشته با کلیک کردن بر روی دکمه "درخواست پذیرش" ثبت کنید.

پس از بررسی اطلاعات شما توسط مدیرگروه رشته، برای شما وضعیت بررسی درخواست ارسال خواهد شد. با توجه به پیامی که ارسال خواهد شد، شما میتوانید ادامه فرآیند ثبت نام را در پنل کاربری خود طی کنید.