دوره های در حال برگزاری
دوره ها و رشته های در حال ثبت نام

دوره
Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop CC

دوره
Adobe Illustrator CC

Adobe Illustrator CC

دوره
Adobe InDesign CC

Adobe InDesign CC

دوره
Adobe After Effects CC گروه 1

Adobe After Effects CC گروه 1

دوره
3Ds Max + Vray

3Ds Max + Vray

دوره
طراحی آکادمیک (پایه)

طراحی آکادمیک (پایه)

دوره
طراحی کاراکتر مقدماتی برای انیمیشن

طراحی کاراکتر مقدماتی برای انیمیشن

دوره
مدلسازی پرتره در Zbrush

مدلسازی پرتره در Zbrush

دوره
مدلسازی و نورپردازی در Maya

مدلسازی و نورپردازی در Maya

دوره
Cinema 4D

Cinema 4D

دوره
Digital Painting با رویکرد تصویرسازی

Digital Painting با رویکرد تصویرسازی

دوره
تدوین فیلم

تدوین فیلم

دوره
عکاسی پرتره

عکاسی پرتره

دوره
انیمیت دو بعدی

انیمیت دو بعدی

دوره
مجسمه سازی فیگوراتیو

مجسمه سازی فیگوراتیو

دوره
طراحی فیگوراتیو (مبانی و اصول)

طراحی فیگوراتیو (مبانی و اصول)

دوره
Digital Painting

Digital Painting

دوره
طراحی نشان نوشتاری و حروف فارسی

طراحی نشان نوشتاری و حروف فارسی

دوره
عکاسی جامع

عکاسی جامع

دوره
کارگاه تخصصی عکاسی از مواد غذایی

کارگاه تخصصی عکاسی از مواد غذایی

دوره
عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی

دوره
عکاسی پایه

عکاسی پایه

دوره
Cinema 4D گروه 2

Cinema 4D گروه 2

دوره
Adobe After Effects CC گروه 2

Adobe After Effects CC گروه 2

دوره
تصویرگری با iPad

تصویرگری با iPad

دوره
استراتژی خلاقیت در تبلیغات مقدماتی

استراتژی خلاقیت در تبلیغات مقدماتی

دوره
چاپ سیلک روی پارچه

چاپ سیلک روی پارچه

دوره
عکاسی جامع گروه 2

عکاسی جامع گروه 2

دوره
طراحی و چاپ دیجیتال پارچه

طراحی و چاپ دیجیتال پارچه

دوره
Digital Painting گروه 2

Digital Painting گروه 2

دوره
طراحی آناتومی انسان

طراحی آناتومی انسان

دوره
تصویرسازی دیجیتال با گرایش مد و لباس

تصویرسازی دیجیتال با گرایش مد و لباس

دوره
Stop Motion

Stop Motion

دوره
نقش، رنگ، بافت در طراحی پارچه

نقش، رنگ، بافت در طراحی پارچه

دوره
الگو و دوخت پوشاک زنانه (نازک دوزی)

الگو و دوخت پوشاک زنانه (نازک دوزی)

دوره
تکنیک های تخصصی رنگرزی و چاپ در شال و روسری

تکنیک های تخصصی رنگرزی و چاپ در شال و روسری

دوره
آشنایی با طراحی لباس

آشنایی با طراحی لباس

دوره
الگوسازی و دوخت به سبک TR (نازک دوزی)

الگوسازی و دوخت به سبک TR (نازک دوزی)

دوره
طراحی و دوخت کیف های دست دوز

طراحی و دوخت کیف های دست دوز

دوره
کارگاه تخصصی رنگ

کارگاه تخصصی رنگ

دوره
Digital Painting پیشرفته

Digital Painting پیشرفته

دوره
استراتژی خلاقیت در تبلیغات پیشرفته

استراتژی خلاقیت در تبلیغات پیشرفته

دوره
طراحی کالکشن گروه 1

طراحی کالکشن گروه 1

دوره
طراحی تخصصی چاپ سیلک

طراحی تخصصی چاپ سیلک

دوره
تصویرسازی برای فشن

تصویرسازی برای فشن

دوره
الگو و دوخت پوشاک زنانه (ضخیم دوزی)

الگو و دوخت پوشاک زنانه (ضخیم دوزی)

دوره
طراحی لباس 1

طراحی لباس 1

دوره
کالکشن مفهومی

کالکشن مفهومی

دوره
Adobe Illustrator در طراحی پارچه

Adobe Illustrator در طراحی پارچه

رشته
VFX

VFX
نمونه کار دانشجـویان


اخبار و رویدادها