دوره های در حال برگزاری
دوره ها و رشته های در حال ثبت نام

دوره
Adobe Photoshop CC

Adobe Photoshop CC

دوره
Adobe Illustrator CC

Adobe Illustrator CC

دوره
Adobe InDesign CC

Adobe InDesign CC

دوره
Adobe After Effects CC گروه 1

Adobe After Effects CC گروه 1

دوره
عکاسی جامع

عکاسی جامع

دوره
3Ds Max + Vray

3Ds Max + Vray

دوره
طراحی آکادمیک (پایه)

طراحی آکادمیک (پایه)

دوره
طراحی کاراکتر مقدماتی برای انیمیشن

طراحی کاراکتر مقدماتی برای انیمیشن

دوره
مدلسازی پرتره در Zbrush

مدلسازی پرتره در Zbrush

دوره
مدلسازی و نورپردازی در Maya

مدلسازی و نورپردازی در Maya

دوره
Cinema 4D

Cinema 4D

دوره
Digital Painting با رویکرد تصویرسازی

Digital Painting با رویکرد تصویرسازی

دوره
تدوین فیلم

تدوین فیلم

دوره
عکاسی پرتره

عکاسی پرتره

دوره
انیمیت دو بعدی

انیمیت دو بعدی

دوره
طراحی فیگوراتیو (مبانی و اصول)

طراحی فیگوراتیو (مبانی و اصول)

دوره
Digital Painting

Digital Painting

دوره
عکاسی جامع

عکاسی جامع

دوره
Concept Art با تکنیک Digital Painting

Concept Art با تکنیک Digital Painting

دوره
طراحی فیگوراتیو و کاراکتر

طراحی فیگوراتیو و کاراکتر

دوره
کارگاه تخصصی عکاسی از مواد غذایی

کارگاه تخصصی عکاسی از مواد غذایی

دوره
Digital Painting و تصویرسازی در تبلیغات

Digital Painting و تصویرسازی در تبلیغات

دوره
عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی

دوره
عکاسی پایه

عکاسی پایه

دوره
قالبگیری در مجسمه سازی

قالبگیری در مجسمه سازی

دوره
Cinema 4D گروه 2

Cinema 4D گروه 2

دوره
Adobe After Effects CC گروه 2

Adobe After Effects CC گروه 2

دوره
روانشناسی خلاقیت

روانشناسی خلاقیت

دوره
Comic

Comic

دوره
استراتژی خلاقیت در تبلیغات

استراتژی خلاقیت در تبلیغات

دوره
چاپ سیلک

چاپ سیلک

دوره
دکوپاژ و Storyboard

دکوپاژ و Storyboard

دوره
طراحی و چاپ دیجیتال پارچه

طراحی و چاپ دیجیتال پارچه

دوره
تصویرسازی دیجیتال با گرایش مد و لباس

تصویرسازی دیجیتال با گرایش مد و لباس

دوره
Stop Motion گروه 2

Stop Motion گروه 2

دوره
طراحی کالکشن گروه 2

طراحی کالکشن گروه 2

دوره
نقش، رنگ، بافت در طراحی پارچه

نقش، رنگ، بافت در طراحی پارچه

دوره
الگو و دوخت پوشاک زنانه (نازک دوزی)

الگو و دوخت پوشاک زنانه (نازک دوزی)
نمونه کار دانشجـویان


اخبار و رویدادها