نیلوفر مریمی

نیلوفر مریمی

سایر نمونه کارهای هنرجو

high key
عکاسی high key
0
0
318

brand loreal

تجربه عکاسی از یک شی در دو مرحله های کی و لوکی

تکنیک

عکاسی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان