عضویت


  قوانین مدرسه آنلاین اینورس


  نحوه ثبت‌نام و شرکت در دوره‌ها

  دسترسی به محتوای دوره

  ارتباط با مدرس

  تمرین‌های دوره

  نحوه ارزیابی و محاسبه نمره

  گواهی پایان دوره

  مهلت استفاده از دوره‌ها

  تعویض دوره و استرداد وجه

  به اشتراک گذاری حساب کاربری (Account Sharing)


  * در نظر داشته باشید که قوانین اینورس بر اساس تغییر شرایط و برای بهبود سطح خدمات ممکن است در آینده بدون اطلاع قبلی تغییر کرده و بروز شوند.