معرفی کتاب «چرایی خود را پیدا کنید»

معرفی کتاب «چرایی خود را پیدا کنید»

چهارشنبه 13 اسفند 99

رونمایی از لوگوی جدید KIA

رونمایی از لوگوی جدید KIA

دوشنبه 13 بهمن 99

بازگشت افسانه فشن Martin Margiela به عرصه هنر

بازگشت افسانه فشن Martin Margiela به عرصه هنر

یکشنبه 12 بهمن 99

تمسخر لوگوی جدید سازمان CIA در شبکه‌های اجتماعی

تمسخر لوگوی جدید سازمان CIA در شبکه‌های اجتماعی

یکشنبه 12 بهمن 99

معرفی کتاب «استراتژی بازاریابی هنر»

معرفی کتاب «استراتژی بازاریابی هنر»

چهارشنبه 8 بهمن 99

گزارش ژوژمان پایان ترم سوم رشته «فیلم‌سازی انیمیشن دو بعدی»

گزارش ژوژمان پایان ترم سوم رشته «فیلم‌سازی انیمیشن دو بعدی»

چهارشنبه 1 بهمن 99