Inverse School Affiliate Program

به مدرسه آنلاین اینورس یک امکان اضافه شده است!

چهارشنبه 7 مهر 0

امکان تهیه دوره‌های مدرسه آنلاین اینورس در خارج از ایران

در حال حاضر مدرسه اینورس ۳۵هزار هنرجو در داخل ایران و صدها هنرجوی فارسی زبان خارج از ایران در امریکا، سوئد، آلمان، نیوزیلند و ده‌ها کشور دیگر را همراهی می‌کند. امروز بسیاری از هنرجوهای اینورس در شرکت‌های بزرگ و پیشروی صنایع مختلف در حال فعالیت هستند.

شنبه 3 مهر 0

10 روز تخفیف، 90 روز چالش

10 روز تخفیف، 90 روز چالش

چهارشنبه 2 تیر 0

معرفی کتاب «عکس و دیدن عکس»

معرفی کتاب «عکس و دیدن عکس»

سه شنبه 28 اردیبهشت 0

معرفی کتاب «بازاریابی پرمحتوا»

معرفی کتاب «بازاریابی پرمحتوا»

شنبه 18 اردیبهشت 0