آب پرتقال
آب پرتقال
دوره Stop Motion
بسکتبال
بسکتبال
دوره Stop Motion
پیچ ورزشکار
پیچ ورزشکار
دوره Stop Motion
dwarf king
dwarf king
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
Dwarf
Dwarf
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
family  cute couple
family cute couple
دوره Digital Painting با رویکرد تصویرسازی, دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
Wildlife
Wildlife
دوره طراحی کاراکتر مقدماتی برای انیمیشن
پروژه نهایی دوره موشن گرافیک
پروژه نهایی دوره موشن گرافیک
دوره مبانی متحرک سازی, دوره Music Appreciation, دوره کارگردانی 1 و Motion Design, دوره Adobe After Effects CC 1, دوره Sound Design, دوره مبانی Design, دوره Stop Motion, دوره Cinema 4D 1, دوره Project Managing, دوره پروژه ویدئویی, دوره Adobe After Effects CC 2, دوره Cinema 4D 2, دوره Adobe Illustrator CC
طراحی دیجیتال
طراحی دیجیتال
دوره طراحی فیگوراتیو و کاراکتر, دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting, دوره Concept Art پیشرفته با تکنیک Digital Painting
کاراکتر
کاراکتر
دوره طراحی فیگوراتیو و کاراکتر, دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting, دوره Concept Art پیشرفته با تکنیک Digital Painting
catholic church 3d model
catholic church 3d model
دوره Digital Painting مقدماتی, دوره 3Ds Max + Vray, دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting, دوره 3DsMax پیشرفته با رویکرد معماری
famile second son
famile second son
دوره Digital Painting با رویکرد تصویرسازی, دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
ست اوراق اداری
ست اوراق اداری
دوره Adobe Illustrator CC
falling
falling
دوره Adobe Photoshop CC
کانسپت بازی  shoot ball
کانسپت بازی shoot ball
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
طراحی لوگو
طراحی لوگو
دوره Adobe Illustrator CC
کاراکتر
کاراکتر
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
batman+
batman+
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
Beaten Up
Beaten Up
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
بافتها سیاره می شوند
بافتها سیاره می شوند
دوره Cinema 4D
study 11
study 11
دوره Digital Painting
study 10
study 10
دوره Digital Painting
study 12
study 12
دوره Digital Painting
اسکالپ Gullom با ZBRUSH
اسکالپ Gullom با ZBRUSH
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
Family : first  son
Family : first son
دوره Digital Painting با رویکرد تصویرسازی, دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
self-portrait
self-portrait
دوره Digital Painting
study 4
study 4
دوره Digital Painting
How does an alien eat ice cream
How does an alien eat ice cream
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
queen
queen
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
طراحی کاراکتر: بهاره
طراحی کاراکتر: بهاره
دوره Digital Painting