حسین مستوفی
creature
دوره مدلسازی آناتومی در Zbrush
Aggressors
مهدی آقابابایی
Aggressors
دوره Concept Art تکمیلی با تکنیک Digital Painting
آنونس فیلم لاتاری
پیمان شافع
آنونس فیلم لاتاری
دوره تدوین فیلم
آنونس فیلم درساژ
پیمان شافع
آنونس فیلم درساژ
دوره تدوین فیلم
زنان جهان_ صفر یک
نگار افصحی
زنان جهان_ صفر یک
دوره Digital Painting
آنونس فیلم سرخپوست
پیمان شافع
آنونس فیلم سرخپوست
دوره تدوین فیلم
آنونس فیلم هزارتو
پیمان شافع
آنونس فیلم هزارتو
دوره تدوین فیلم
Planes of the skull
مسعود حیدری
Planes of the skull
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
MAKE A POSTER EVERY DAY
طاها عصمت طلب
MAKE A POSTER EVERY DAY
دوره Adobe Photoshop
interior design
الناز حشمت
interior design
دوره 3Ds Max + Vray
Journey
مسعود حیدری
Journey
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
شکلات میوه‌ای نستله
نگار افصحی
شکلات میوه‌ای نستله
دوره Digital Painting و تصویرسازی در تبلیغات
مطالعه انیمیشن
نگار افصحی
مطالعه انیمیشن
دوره Digital Painting
Movie study
نسرین نیری
Movie study
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
Cyberpunk Room
علی خادم
Cyberpunk Room
دوره مدلسازی و نورپردازی در Maya
chiken's bath
لیلا فلاحی
chiken's bath
دوره مدلسازی و نورپردازی در Maya
آنونس فیلم شکستن همزمان بیست استخوان
پیمان شافع
آنونس فیلم شکستن همزمان بیست استخوان
دوره تدوین فیلم
the dragon warrior
ایلیا عطارپور
the dragon warrior
دوره Adobe Illustrator
Planes of the Head - John Asaro
مسعود حیدری
Planes of the Head - John Asaro
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
توپ تنیس
نگار افصحی
توپ تنیس
دوره Digital Painting و تصویرسازی در تبلیغات
زنان جهان_ صفر دو
نگار افصحی
زنان جهان_ صفر دو
دوره Digital Painting و تصویرسازی در تبلیغات
آنونس فیلم تمشک
پیمان شافع
آنونس فیلم تمشک
دوره تدوین فیلم
vikings(odin)
حسین مستوفی
vikings(odin)
دوره مدلسازی آناتومی در Zbrush
Meditating frog
مسعود حیدری
Meditating frog
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
poster
طاها عصمت طلب
poster
دوره Adobe Photoshop
مطالعه چهره
نگار افصحی
مطالعه چهره
دوره Digital Painting
creature
حسین مستوفی
creature
دوره مدلسازی آناتومی در Zbrush
آنونس فیلم آلزایمر
پیمان شافع
آنونس فیلم آلزایمر
دوره تدوین فیلم
Movie study
نسرین نیری
Movie study
دوره Concept Art با تکنیک Digital Painting
bakery
لیلا فلاحی
bakery
دوره مدلسازی و نورپردازی در Maya