سینا احمدی

سینا احمدی

سایر نمونه کارهای هنرجو

try again and agian
Mad Max
قرنطینه
say my name!
Shadow of Chernobyl
1
0
210

spicy

هدفم تمرین بیشتر با نرم افزار افتر افکت و قصه گویی در کم ترین زمان ممکن بود.

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان