سروش صابر

سروش صابر

سایر نمونه کارهای هنرجو

Fargo
SMILE
WW2 Girl
The Knight
0
0
894

The Girls

مطالعه از روی شات فیلم سینمایی

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان