اَوِستا (سجاد) یاراحمدی

اَوِستا (سجاد) یاراحمدی

سایر نمونه کارهای هنرجو

عکاسی مفهومی
عکاسی مفهومی
عکاسی مفهومی
عکاسی مستند
عکاسی مستند
1
0
113

عکاسی پایه استاد شریفیان

منجمد کردن یا فریز کردن سوژه

تکنیک

عکاسی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان