افرا یکه فلاح Avatar

افرا یکه فلاح

سایر نمونه کارهای هنرجو

the bourne identity
1
0
554

کشتی غرق شده

ایده ویدیو بر گرفته از یک ویدیو خارجی است. تکنیک کار :cutout

تکنیک

ویدئو

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان