افرا یکه فلاح

افرا یکه فلاح

1
0
689

کشتی غرق شده

ایده ویدیو بر گرفته از یک ویدیو خارجی است. تکنیک کار :cutout

تکنیک

ویدئو

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان