سمیه ستاری

سمیه ستاری

سایر نمونه کارهای هنرجو

She sings love differently
She was only fourteen
اشباح و سایه هایی که فکر می کردم افسون هستند
جایگزینی تشریحی درد عشق
4
0
3116

Tough Love Album Cover

روند کاری از قسمت پایین، سمت چپ تصویر قابل رویت است.

تکنیک ها

2 بعدی
طراحی گرافیک

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان