نیلوفر نوایی

نیلوفر نوایی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Untitle
NES Controller
Monument Valley
Chocolate
موشن مانگای Orange
0
0
283

Lowpoly Tree

مدلسازی درخت لوپلی

تکنیک

3 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان