نیلوفر نوایی

نیلوفر نوایی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Lowpoly Tree
Untitle
NES Controller
Monument Valley
Chocolate
1
0
298

Surprise!!!!

طراحی استوری برد کوتاه در سه پنل

تکنیک

2 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان