کامیار یزدان پناه

کامیار یزدان پناه

سایر نمونه کارهای هنرجو

Logo for Aknoon publication
Synagogue
American fake dream
Lonely tree
Eye prison
6
0
14275

Character design for Aeris novel

طراحی کاراکتر برای جلد رمان "آیریس" که با تکنیک low-poly در محیط Illustrator و با زمان تقریبی 4 ساعت طراحی شده است.

تکنیک ها

طراحی گرافیک
2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان