فرنوش درودگر

فرنوش درودگر

سایر نمونه کارهای هنرجو

Monalisa
Portrait of Sharon tate
John wick
Star wars
Brian storm
5
0
224

Valencia

نقاشی دیجیتال برگرفته از اثر Ross Tran

تکنیک ها

طراحی گرافیک
2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان