مینا مسیبی

مینا مسیبی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Valentine day
Make soup
fun jump
2
0
2725

nescafe

نمونه موجود با تکنیک خمیر استاپ موشن و به شیوه ی عکاسی فریم به فریم در نرم افزار دراگون فریم انجام شده است.

تکنیک ها

ویدئو
عکاسی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان