غزاله ارمی

غزاله ارمی

سایر نمونه کارهای هنرجو

rocks and tree
isometric illustration
glass bottle
fruit material
plastic shader
1
0
289

metal material

دوره تصویر سازی در تبلیغات

تکنیک

2 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان