مینا مسیبی

مینا مسیبی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Make soup
nescafe
fun jump
2
0
1680

Valentine day

نمونه ی موجود با استفاده از تکنیک استاپ موشن به روش خمیر در نرم افزار دراگون فریم به شیوه ی عکاسی فریم به فریم و با استفاده از خمیر بازی انجام شده است

تکنیک

طراحی گرافیک

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان