گزارش کارگاه 2 روزه «ایده‌پردازی و راه‌سازی»

گزارش کارگاه 2 روزه «ایده‌پردازی و راه‌سازی»

دوشنبه 23 دی 98

کارگاه 2روزه «ایده‌پردازی و راه‌سازی» در در روزهای پنجشنبه و جمعه 19 و 20 دی با حضور محمد معتمدی در مدرسه اینورس برگزار شد.


روز اول کارگاه، با معرفی حیطه Copywriting و ارائه تعریفی از آن آغاز شد. پس از آن، محمد معتمدی اندکی از خود و سوابق کاری‌اش گفته و از شرکت‌کنندگان کارگاه خواست تا زمینه فعالیت و دلیل حضورشان در این کارگاه را توضیح دهند. وی گفت در این کارگاه 4 جلسه 1 و نیم ساعته ایده‌پردازی و Copywriting خواهیم داشت و در میان آن تکنیک‌های ایده‌پردازی، خلاقیت و باز کردن مغز را با هم تمرین می‌کنیم.کار با تعریف خلاقیت آغاز شد. شرکت‌کنندگان کارگاه با کلماتی نظرات خود درباره این مفهوم را گفته تا در نهایت بتوانند به یک تعریف جامع و کامل برسند. پس از بحث و گفت و گو میان شرکت‌کنندگان و ارائه‌دهنده، جدولی به دست آمد که با استفاده از محتوای درون آن تعریفی کامل از مفهوم خلاقیت ارائه شد.موضوع بعدی که به این روش بررسی شد، چگونگی خلاق بودن بود. در ادامه روز اول، درباره ذهن‌های خودآگاه و ناخودآگاه انسان صحبت‌هایی مطرح شد. پس از آن منش خلاقانه موضوع مورد بحث بود. بعد از آن خلاقیت در کودکان و سرعت یادگیری در آنان مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه درباره وفق دادن و تکامل و خلاقیت در طبیعت صحبت‌هایی انجام شد. در ادامه روز اول درباره Mind Mapping و تکنیک‌های انجام آن صحبت‌هایی مطرح شد. 

روز دوم کارگاه، با تمرین آماده‌سازی ذهن و Warm-up آغاز شد. در این فعالیت دو موتور ریاضی و خلاقیت ذهن برای ادامه جلسه ایده‌پردازی فعال شدند. تا این بخش از کارگاه مهارت‌هایی در زمینه خلاقیت، نحوه خلاق بودن و Mind Mapping آموزش داده شده بود. در ادامه با کمک این مفاهیم، کار ایده‌پردازی آغاز شد. در ابتدای کارِ ایده‌پردازی، تعریف Ideation و مراحل آن شرح داده شده و واگرایی و هم‌گرایی در آن توضیح داده شد.محمد معتمدی در بخش بعدی کارگاه درباره خوب بودن ایده صحبت کرد. او نو بودن (Novelty) و مرتبط بودن (Relevancy) را مهم‌ترین خصوصیات یک ایده خوب دانست. در بخش بعدی با بازی سوال و جواب مفاهیم برای شرکت‌کنندگان بازتر شد.در ادامه نحوه کوچک کردن و شاخه‌بندی مسائل و اولویت‌بندی آن‌ها مورد نظر قرار گرفت. پس از آن، با استفاده از مهارت‌های کسب شده، مسئله‌ای مطرح شده و با انجام ایده‌پردازی، راه حل‌های ممکن به دست آمد.هنرجویان با شرکت در این کارگاه، نحوه متفاوت فکر کردن، حل مسائل، ابزارها و روش‌های ایدهپردازی را به صورت تجربی آموختند.