شیما انصاری زاده

شیما انصاری زاده

سایر نمونه کارهای هنرجو

کاور CD آلبوم یعنی درد (رضا صادقی)
bandarabbas
3
0
2237

Photo Manipulation

ترکیبی از دو فضای سنتی و مدرن

تکنیک

طراحی گرافیک

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان