فاطمه منافی راد

فاطمه منافی راد

سایر نمونه کارهای هنرجو

Space Bugs
Lamp Overdose
1
0
36

Living in the Canvas

انیمیت دوبعدی نقاشی از Kazimir Malevich، نقاش آوانگارد روس

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان