آتوسا پارسا

آتوسا پارسا

@atousap96

سایر نمونه کارهای هنرجو

Art Deco
SushiCo
Pattern Design
New York City
1
0
121

Go Green Bicycles

پوستر تبلیغاتی دوچرخه های حامی محیط زیست با تکنیک فتومونتاژ

تکنیک

2 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان