حسین محمدی روزبهانی

حسین محمدی روزبهانی

سایر نمونه کارهای هنرجو

Dark elf assassin
Medusa
Sorcerer Supreme
Miles Morales from Spider-Man : Into the Spider-Verse
Camelia
0
0
143

The Golden Castle of Sky Gate

این کار به عنوان بخشی از پروژه ی دوره ی دیجیتال پینتینگ پیشرفته و با هدف تمرین environment design انجام شده است.

تکنیک

2 بعدی

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان