پوریا شهریاری

پوریا شهریاری

سایر نمونه کارهای هنرجو

دولت عشق آمد
فنـدق
1
0
430

مونتاژ صورت

این عکس در واقع تلفیق دو عکس از مجموعه کار های کلاسی عکاسی جامع میباشد . در یک عکس فرم و ژست صورت مورد قبول است و ژست بدن و کادر بندی نامطلوب است ، برای داشتن خروجی مطلوب ، صورت سوژه روی یک عکس دیگر از عکس های مجموعه مونتاژ شده است

تکنیک

عکاسی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان