پوریا شهریاری

پوریا شهریاری

سایر نمونه کارهای هنرجو

مونتاژ صورت
دولت عشق آمد
1
0
379

فنـدق

عکاسی با محوریت فندق . برای ثبت این عکس از یک نور با کاسه استاندارد و یک نور با مودیفایر اسنوت استفاده شده است

تکنیک

عکاسی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان