پوریا شهریاری Avatar

پوریا شهریاری

0
0
85

فنـدق

عکاسی با محوریت فندق . برای ثبت این عکس از یک نور با کاسه استاندارد و یک نور با مودیفایر اسنوت استفاده شده است

تکنیک

عکاسی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان