زنان جهان_ صفر دو
نگار افصحی
زنان جهان_ صفر دو
دوره Digital Painting و تصویرسازی در تبلیغات
Skeleton Warriors
پژمان فرزانه
Skeleton Warriors
دوره Digital Painting با رویکرد تصویرسازی
مطالعه چهره
نگار افصحی
مطالعه چهره
دوره Digital Painting
نقاشی دیجیتال
عسل طباطبایی
نقاشی دیجیتال
دوره Digital Painting
Meditating frog
مسعود حیدری
Meditating frog
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
skeleton soul
پژمان فرزانه
skeleton soul
دوره Digital Painting با رویکرد تصویرسازی
Morphing
علی نظری‌پور
Morphing
دوره Stop Motion
big dinner
امیرحسین شادرو
big dinner
دوره Adobe After Effects
توپ تنیس
نگار افصحی
توپ تنیس
دوره Digital Painting و تصویرسازی در تبلیغات
Morphing
علی نظری‌پور
Morphing
دوره Stop Motion
(street cafe)
حسین خلیلی
(street cafe)
دوره مدلسازی و نورپردازی در Maya
Creepy Creature
مهدی خدادادی
Creepy Creature
دوره مدلسازی فیگوراتیو در Zbrush
Planes of the skull
مسعود حیدری
Planes of the skull
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
Journey
مسعود حیدری
Journey
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
Varian Wrynn
پژمان فرزانه
Varian Wrynn
دوره Digital Painting با رویکرد تصویرسازی
Planes of the Head - John Asaro
مسعود حیدری
Planes of the Head - John Asaro
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
مطالعه انیمیشن
نگار افصحی
مطالعه انیمیشن
دوره Digital Painting
light painting
پژمان فرزانه
light painting
دوره Digital Painting با رویکرد تصویرسازی
statue
ارش خدابخش
statue
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
Homunculus loxodontus Zhdun Ждун
مسعود حیدری
Homunculus loxodontus Zhdun Ждун
دوره مدلسازی پرتره در Zbrush
fancy / fast food
رضا سروش
fancy / fast food
دوره کارگردانی فیلم‌های تبلیغاتی
شکلات میوه‌ای نستله
نگار افصحی
شکلات میوه‌ای نستله
دوره Digital Painting و تصویرسازی در تبلیغات
the dragon warrior
ایلیا عطارپور
the dragon warrior
دوره Adobe Illustrator
زنان جهان_ صفر یک
نگار افصحی
زنان جهان_ صفر یک
دوره Digital Painting
Rise odd
محمد بهرامی
Rise odd
دوره Adobe Photoshop
Mystery Dark Wood
پژمان فرزانه
Mystery Dark Wood
دوره Digital Painting با رویکرد تصویرسازی
دنیای کتاب
نگار افصحی
دنیای کتاب
دوره Adobe Photoshop
پژمان فرزانه
Varian Wrynn
دوره Digital Painting با رویکرد تصویرسازی
Wolf
حسین گودرزی
Wolf
دوره Digital Painting با رویکرد تصویرسازی
چرنوبیل
سیدمحمدصالح امینی
چرنوبیل
دوره مدلسازی و نورپردازی در Maya