محسن دمی زاده

محسن دمی زاده

سایر نمونه کارهای هنرجو

new world
coating
Gemeni 1
ممزوجات
ممزوج
0
0
302

بافتها سیاره می شوند

تمرینی برای بازی با خطوط در دل حجم ها

تکنیک ها

طراحی گرافیک
3 بعدی

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان