کامیار یزدان پناه Avatar

کامیار یزدان پناه

سایر نمونه کارهای هنرجو

Character design for Aeris novel
Synagogue
American fake dream
Lonely tree
Eye prison
0
0
250

Logo for Aknoon publication

لوگو به سبک کوفی بنایی

تکنیک

طراحی گرافیک

دوره یا رشته نمونه کار

نظرات

نظری ثبت نشده است!

کاربر مهمان